Maksym Nowaczyk przekonał komisję konkursową oraz burmistrz Ewę Grzybowską do zatrudnienia go na stanowisku kierownika referatu budownictwa, infrastruktury i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru, Burmistrz Ewa Grzybowska stwierdziła, że kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne i formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, złożył wymagane dokumenty i oświadczenia oraz spełnił