Karolina Kokora nowym dyrektorem Muzeum Regionalnego w Wolinie. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zdobyła ona maksymalną liczbę punktów, pokonując w drugim etapie postępowania Łukasza Brendę. Nowa dyrektor będzie pełnić swoją funkcję przez 5 lat. 

Konkurs na stanowisko dyrektora ogłoszono na początku listopada. Od kandydatów wymagano odpowiedniego wykształcenia, stażu pracy, zdolności do czynności prawnej, niekaralności, znajomości odpowiednich przepisów oraz posiadania prawa jazdy. Jako dodatkowe atuty wskazano znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków m.in. z programów Unii Europejskiej, doświadczenie w realizacji projektów naukowo – badawczych, posiadanie na swoim koncie publikacji naukowych, znajomość zagadnień związanych z historią, archeologią, historią sztuki, historią współczesną. Dokumenty należało składać do 2 grudnia.