Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach robi drugie podejście do modernizacji oczyszczalni ścieków. W ostatnim przetargu rozstrzygniętym w marcu 2019 roku, jako jedyna złożyła swoją ofertę w przetargu złożyła firma SEEN Technologie sp. z o.o. Była ona wyższa niż założono w kosztorysie o ponad 30 mln złotych.

W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny oraz osadowy. Przebudowa pierwotnie miała potrwać do IV kwartału 2020 roku, ale w związku z przesunięciami i niepowodzeniem w znalezieniu wykonawcy w pierwszym terminie, wydaje się to raczej mało wykonalne.

Cała wartość projektu tj. budowa i modernizacja oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na odcinku ponad 7,56 km międzyzdrojski ZWiK wycenił na 62,9 mln zł. Z tej sumy 32,6 mln zł miało wynieść dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja miała być realizowana do 2020 roku. W ramach projektu ZWiK planował modernizację węzłów mechanicznego, biologicznego oraz osadowego.

Dzięki tym działaniom 1515 nowych użytkowników miało zostać przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, a oczyszczalnia zostałaby dostosowana do wymagań wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej 9/271/EWG dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych.