Burmistrz Wolina ogłasza kolejny nabór na stanowisko kierownicze Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w wolińskim magistracie. Po przeprowadzeniu ostatniej procedury, żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań komisji konkursowej i Burmistrz Ewy Grzybowskiej.