Gmina Kamień Pomorski przedstawiła harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla terenów miejskich oraz wiejskich na okres września i października. Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z miasta Kamień Pomorski zostaną podane osobną informacją.