Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Wolin skierowany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, otwierający samorządowi drogę do uzyskania blisko 13 mln złotych dofinansowania! Co najważniejsze, przed gminą możliwość uzyskania 100% wsparcia planowanej inwestycji!

Jakiś czas temu informowaliśmy o wystąpieniu Ewy Grzybowskiej z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w kwocie blisko 13 milionów złotych. Gmina już uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Dzięki wsparciu i zrozumieniu trudnej sytuacji naszej gminy przez Pana Ministra Marka Gróbarczyka uzyskaliśmy pozytywną opinię resortu za co jeszcze raz bardzo dziękuję – podkreśla Ewa Grzybowska.

Za kilka dni ma zostać ogłoszona oficjalna decyzja w tej sprawie.

Tak duże środki finansowe spoza naszego budżetu są wielką szansą dla gminy, aby wreszcie kompleksowo uporządkować i rozbudować teren plaży miejskiej oraz tereny sąsiadujące. Nie udałoby się nam rozpocząć i prowadzić prac w tym projekcie bez ścisłej współpracy z Wolińskim Stowarzyszeniem Rybaków. To wielki projekt inwestycyjny, który zakłada m.in. budowę pomostów, miejsc sanitarnych, parkingu z prawdziwego zdarzenia, budowę pomieszczenia gospodarczego, czy magazynu na sprzęty. To bardzo ważna inwestycja zarówno dla Mieszkańców, jak i Rybaków. Te tereny latami cierpiały na brak inwestycji i pomysłu, a to szalenie ważne miejsca z punktu widzenia Mieszkańców ale też turystyki i naszej lokalnej gospodarki – komentuje Burmistrz Wolina.

Jako Zarząd i Członkowie Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków jesteśmy bardzo zadowoleni, że Samorząd i Pani Burmistrz Ewa Grzybowska aktywnie działają w celu pozyskiwania środków z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Realizacja wspomnianej inwestycji z pewnością wpłynie na zwiększenie aktywności turystycznej i gospodarczej regionu. Mamy nadzieję, że w przyszłości współpraca pomiędzy Wolińskim Stowarzyszeniem Rybaków, a Samorządem Gminy Wolin będzie nadal tak efektywna, jak do tej pory – podkreśla Prezes Stowarzyszenia, Henryka Palusińska.

Szczegółowy zakres inwestycji to m.in: nowe zagospodarowanie układu komunikacyjnego – ciągów kołowo-pieszych, dojść i zejście na pomosty, wybudowanie dwóch pomostów do cumowania około 20 jednostek rybackich, wykonanie budynku z sanitariatami oraz pomieszczeniami gospodarczymi, wybudowanie budynku gospodarczego, magazynu sprzętu wodnego dla rybaków, slipu do wodowania mniejszych jednostek rybackich, parkingu oraz wyposażenia przystani w sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania.

fot. Najda Consulting