IX Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW,  jak w poprzednich latach trwało 2 dni. Na Forum przyjechali przedstawiciele wraz z najbardziej aktywnymi woluntariuszami w utworzonych Centrach Wolontariatu i Mentoringu Seniorów ( w Kamieniu Pomorskim działa przy UTW). W piątek od rana przemawiali do zgromadzonych przedstawicieli UTW zaproszeni goście: senator Magdalena Kochan i dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – Anna Murawska. Rodzina UTW w Zachodniopomorskim rozrasta się z roku na rok. Obecnie mamy już założonych 39 Uniwersytetów w naszym regionie. Obok lub przy Uniwersytetach działa 6 Centrów Wolontariatu i Mentoringu Seniorów. Następnie dr Aneta Jarzębińska wygłosiła wykład pt. „One z Wenus oni z Marsa-o trudnościach porozumienia”, dr Edyta Kopaczewska – wykład pt. „Bariery komunikacji społecznej” oraz mgr Klaudia Piotrowska – „Komunikacja werbalna”. Wszystkie osoby są pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego. Po przerwie spotkanie odbywało  się w dwóch modułach: z grupą Liderów UTW której moderatorem była dr hab. Beata Bugajska -prof.US i Wolontariuszy – moderatorem dr Katarzyną Seredyńską, która jest koordynatorem Regionalnego Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów. W obydwu modułach rozmawiano o aktualnych problemach, wymieniano się dobrymi praktykami i podejmowanymi działaniami. Wieczorem wszyscy uczestnicy pojechali na koncert zespołu „Jackpot” oraz uczestniczyli w uroczystej kolacji, podczas której najbardziej aktywni wolontariusze Centrów z Wolontariatów z różnych regionów Zachodniopomorskiego otrzymali specjalną statuetką , w podziękowaniu za pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zaangażowanie w wolontariat, pomysłowość, energię i zapał w działaniu. Z Centrum Wolontariatu działającym przy kamieńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku uhonorowano statuetką dwie osoby: Elżbietę Arsobę i Elżbietę Chmiel.

Drugiego dnia uczestnicy Forum już wraz z członkami Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego wysłuchali kolejny wykład dr Beaty Bugajskiej pt. „Senior w kulturze. Analiza kartek pocztowych z perspektywy teorii starzenia się „. Na zakończenie IX Forum,  zgromadzeni w auli US wzięli udział w występie Michała Janickiego , aktora Teatru Polskiego w Szczecinie, pt. „Od A do Z czyli od Andrzeja do Zaorskiego”. Zabawa była przednia. Za rok spotkamy się już na X Jubileuszowym Forum, które będzie zorganizowane z dużym rozmachem.

źródło:
UTW Kamień Pomorski