5 grudnia br., w Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach, rozpoczął się dwudniowy IV Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, którego organizatorem był Technopark Pomerania.

W pierwszym dniu wydarzenia uczestniczyli m. in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Zachodniopomorscy Wicekuratorzy Oświaty panowie Bogusław Ogorzałek i Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Wydarzenie kierowane było do przedstawicieli wydziałów oświaty gmin i powiatów, dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli władz samorządowych z województwa zachodniopomorskiego. Omawiana podczas kongresu problematyka dotyczyła ważnych i aktualnych aspektów funkcjonowania oświaty oraz unowocześniania edukacji w erze cyfrowej.

Mając na uwadze kluczowe zmiany w prawie oświatowym, na tegorocznej konferencji rozmawiano na tematy: dotyczące wprowadzania nowoczesnych metod dydaktycznych do polskiego systemu oświatowego, które przedstawił wiceminister Kopeć, nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela, o której mówił wicekurator Sołtysiak, zmian w kształceniu nauczycieli na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna, subwencji oświatowej w oparciu o prognozę zapotrzebowania rynku pracy, kryterium podziału subwencji dla szkolnictwa zawodowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego, stażu uczniowskiego jako motywacji współpracy ucznia i przedsiębiorcy, wyników wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, doświadczeń Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego wsparcia uczniów przybywających z zagranicy prelegentami byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie pan Henryk Kołodziej oraz Dyrektor XVI LO w Szczecinie pan Maciej Grenda.

źródło:
Kuratorium Oświaty w Szczecinie