DSCN0933

W sobotę 7 maja o godzinie 11.00 w Polsce, Mołdawi, Ukrainie, Austrii oraz na Białorusi, Litwie i Łotwie odbył się już kolejny, IV Marsz Nordic Walking studentów wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizatorem było Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie oraz współorganizatorzy: Polska Federacja Nordic Walking i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

DSCN0936

Celem akcji jest zachęcanie studentów UTW do aktywności sportowej, integracja środowiska studenckiego oraz promocja czynnego spędzania wolnego czasu według zasady:anima sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch. Oczywiście członkowie kamieńskiego UTW także brali udział w marszu, który mógł być zaliczony po przejściu minimum 5 kilometrów. Wszyscy uczestnicy dostali okazjonalne przypinki i po marszu , certyfikaty jego ukończenia.