Niewiele ponad tydzień temu, Burmistrz Maciej Zieliński podpisał jedną z największych umów inwestycyjnych w historii Golczewa, a na stronach tamtejszego urzędu pojawiło się ogłoszenie o kolejnym przetargu drogowym – tym razem na długo wyczekiwaną modernizację ulic Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie.

Modernizowane drogi obejmie odcinek 637 metrów, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowychwynosi 1 mln 855 tys. zł, a wartość inwestycji to 2 mln 319 tys. zł. Oznacza to, że Gmina dołoży jedynie niespełna pół miliona złotych z własnego budżetu!

Planuje się tam przebudowę jezdni, przebudowę i budowę ciągów pieszych, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę i przebudowę zjazdów do poszczególnych posesji i przyległych terenów w obszarze zabudowanym. Ponadto projekt przewiduje budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanych do przebudowy dróg oraz nowoczesne oświetlenie.

Nieodzownym elementem zdania jest przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 oraz skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ulicami: Os. Zdrojowe, Słoneczna i Jedności Narodowej. Projekt podniesie poziom bezpieczeństwa, o który od dawna wnioskują mieszkańcy, a mianowicie powstaną  dodatkowe przejścia  dla pieszych, nowe ciągi piesze oraz progi zwalniające. Zwiększy się również liczba miejsc parkingowych wzdłuż ulic, co znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom.