Inwestycja pn. „Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie” dobiega końca. Na metamorfozę czekają jeszcze jedynie lampy z oprawami dekoracyjnymi. Przypomnijmy, iż rozpoczęta w grudniu ub. roku modernizacja oświetlenia dotyczyła wymiany opraw z sodowych na LEDowe, zapewniając lepszą jakość oświetlenia ulicznego w Golczewie a także redukując koszty utrzymania oświetlenia miejskiego. Zastosowanie energooszczędnych opraw zmniejszy uciążliwość oświetlenia ulicznego dla środowiska oraz emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.1. zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Wartość prac związanych z wymiana opraw wynosi 340 065,48 zł brutto, z czego 85% stanowi dofinansowanie.