Wójt Gminy Świerzno informuje, iż od 15 stycznia rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. 

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

– od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

– od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Zapisy na szczepienia prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerznie 22 pod        numerem telefonu 91 38 32 776 lub za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem 989.

Szczegółowe informacje na temat szczepień można uzyskać bezpośrednio w NZPOZ Medyk w Świerznie lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

 Osobami uprawnionymi do takiego transportu są:

– osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednią I grupę inwalidztwa,
– osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Zgłoszenia potrzeby zapewnienia transportu do punktu szczepień oraz informacje na ten temat można uzyskać od 15 stycznia 2021 r. w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie pod numerem telefonu 91 382 81 69 lub w Urzędzie Gminy Świerzno pod numerem telefonu 91 38 327 23 Osoby, które będą chciały zgłosić potrzebę transportu muszą być już zarejestrowane do szczepienia.

Wójt Świerzna
Radosław Drozdowicz