Gmina Dziwnów z kolejnymi sukcesami dostrzeżonymi w Warszawie. Dziś (21.01) w Sejmie, Burmistrz Grzegorz Jóźwiak odebrał kolejne wyróżnienia przyznane kierowanemu przez siebie samorządowi. Gmina zajęła pierwsze miejsce w rankingu samorządów najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 2003 – 2018 oraz 5. miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju w kategorii gmin miejsko – wiejskich.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju jest prowadzony od 2003 roku. Podstawą do jego opracowania jest 16 niezależnych współczynników, które pozwalają na stworzenie pełnego i obiektywnego obrazu rozwoju gminy oraz związanych z nim perspektyw. Ogłoszenie wyników rankingu, od siedmiu lat jest prowadzone w gmachu Sejmu RP, co ma podkreślić wagę tego zestawienia, a także być wyrazem uznania dla najlepszych samorządów w kraju.

W dzisiejszym wyjeździe Burmistrzowi towarzyszyła przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Trzebińska – Brzezińska oraz radna Joanna Zaremba, której obecność związana jest z wylicytowanie w ramach WOŚP dnia pracy z Burmistrzem Dziwnowa.

Gmina Dziwnów od kilku już lat pięła się w tym zestawieniu systematycznie ku czołowym lokatom. Jak podkreślano podczas wręczania wyróżnienia, pięć miejsc w ciągu roku to bardzo duże osiągnięcie i bez wątpienia efekt ciężkiej i intensywnej pracy.