Rada Miejska w Golczewie w trakcie przyszłotygodniowej sesji, podejmie decyzję w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Jak przekonują urzędnicy, w związku z rosnącymi kosztami narzucanymi na firmy odbierające odpady podjęcie uchwały jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu.

– Przyjęte stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikają z przeprowadzonej analizy kosztów w Gminie Golczewo, która wykazała, że opłaty pobierane dotychczas od mieszkańców nie będą pokrywały kosztów jakie gmina poniesie na realizację systemu, który z roku na rok jest coraz droższy. Podniesienie opłat jest konieczne ze względu na wzrost kosztów odbioru odpadów, jak i kosztów ich zagospodarowania wynikających z coraz większych wymogów prawnych oraz rosnących opłat środowiskowych – podkreśla Burmistrz Maciej Zieliński.

Jeżeli Rada wyrazi na to zgodę, to nowa stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie 24 złote za miesiąc od mieszkańca, natomiast w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów opłata ta będzie wynosić 48 złotych. W przypadku osób posiadających przydomowe kompostowniki, będzie można uzyskać obniżkę w wysokości 2 złotych od mieszkańca.