Rada Miejska w Golczewie podjęła decyzję w sprawie nowych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od teraz w gminie Golczewie każdy z mieszkańców zapłaci 20 złotych za odpady zbierane w sposób selektywny. W przypadku nieprowadzenia segregacji, stawka za osobę wzrośnie dwukrotnie i będzie wynosić 40 zł od każdego zamieszkałego daną nieruchomość.

Ten system musi się bilansować. Gmina nie może do niego dopłacać ani na nim zarabiać. Ta kwestia rozpala ostatnimi czasy wszystkie samorządy. Czując się odpowiedzialny za finanse gminy, musiałem przedstawić taką propozycję. Jest ona efektem szeregu wyliczeń, w których braliśmy pod uwagę rosnące koszty i opłaty – zaznaczył Burmistrz Maciej Zieliński.

Od teraz w gminie Golczewie każdy z mieszkańców zapłaci 20 złotych za odpady zbierane w sposób selektywny. W przypadku nieprowadzenia segregacji, stawka za osobę wzrośnie dwukrotnie i będzie wynosić 40 zł od każdego zamieszkałego daną nieruchomość. To efekt przyjętego w lipcu ub. roku prawa przez Sejm, które w ocenie posłów ma zwiększyć motywację mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych. Nowe stawki będą także obowiązywać za pojemniki.

W przypadku segregacji opłata wyniesie:
Worek 60 L – 8,45 zł
Pojemnik 120 L – 5,90 zł
Pojemnik 240 L – 11,80 zł
Pojemnik 1100 L – 54 zł

Przy braku segregacji opłata przedstawiać ma się następująco:
Worek 60 L – 33,80 zł
Pojemnik 120 L – 23,60 zł
Pojemnik 240 L – 47,20 zł
Pojemnik 1100 L – 216 zł

Wcześniej mieliśmy dwie stawki. Po zmianie ustawy wszyscy są zobligowani do segregacji. Teraz ustalamy jedną stawkę, a ta kwota podwyższona, to nie dobrowolność, a kara dla osób które segregować śmieci nie będą. Jeszcze raz to podkreślę, nie ma możliwości niesegregowania odpadów! – zaznaczył Burmistrz.