Budowa sieci wodociągowej, świetlicy, skateparku, wozu strażackiego oraz kolejne modernizacje prowadzone w Zespole Szkół Publicznych oraz szkole w Wysokiej Kamieńskiej. Gmina Golczewo przedstawiła plan zamówień publicznych na 2021 rok. Łącznie w przyszłym roku samorząd planuje wydać 1,75 mln złotych na zadania inwestycyjne.