– To rozwojowy budżet pozwalający nam na poprawę jakości życia mieszkańców i zmianę oblicza gminy – podkreślał Burmistrz Golczewa w trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Samorządowcowi udało się przekonać obecnych na sali radnych do przyjęcia jednogłośnie planu finansów na 2021 rok.

Budżet na rok 2021 jest rozsądny, jest także odpowiedzialny. Nasze potrzeby określiliśmy w sposób realny, szczególnie że funkcjonujemy w niełatwych czasach. Przyszłoroczny budżet zabezpiecza podstawowe zadania i potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy, ale także przewiduje zmniejszenie naszego zadłużenia o ponad 500 tys. złotych – podkreślał Burmistrz.

Pomimo oszczędnościowych założeń, w Gminie Golczewo w przyszłym roku będą kontynuowane rozpoczęte inwestycje. Chodzi m.in. o termomodernizację ZSP, przebudowę ulic Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej.

Zaplanowaliśmy także inne zadania, które chcielibyśmy zrealizować, tj. przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości, przebudowę remizy w Kozielicach, zakup samochodu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie. Przebudowujemy szatnie, zaplecze oraz korytarze w obydwu szkołach choć jeszcze wiele jest do zrobienia – powiedział Maciej Zieliński.

Modernizacji zostanie poddane schronisko w Sosnowicach, gmina zabezpieczyła środki na wkład własny do budowy świetlicy w Mechowie oraz  modernizację świetlicy w Wołowcu. Gmina będzie także aplikować o środki na dalszą modernizację oświetlenia czy skatepark. Zaplanowano również środki na budowę wodociągu Mechowo – Gacko oraz budowę szatni przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej.