Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach programu Infrastruktura domów kultury. W ramach zadania golczewska instytucja zakupi zestaw sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.

Projekt pn. „Zakup zestawów sprzętów na poszerzenie oferty i edukacji kulturalnej”, złożony w listopadzie 2019 r., uzyskał pozytywną ocenę i znalazł sie na liście przedsięwzięć dofinansowanych z MKiDN. Łączna wartość zadania to kwota 35.000,00 zł, z czego 80% zostanie pokryte z budżetu Ministerstwa Kultury.

W ramach zadania golczewska instytucja zakupi zestaw sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Realizacja przedmiotowego projektu znacznie ułatwi techniczną organizację plenerowych i wewnętrznych wydarzeń kulturalnych. Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku kalendarzowym.

Zadanie pn. „Zakup zestawów sprzętów na poszerzenie oferty i edukacji kulturalnej”, realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.