Gmina Wolin zaprasza Seniorów 65+ do odbioru bezpłatnych kopert życia. Koperta pozwala przechowywać w widocznym miejscu naszego domu (np. lodówka) wszystkie aktualne informacje na temat stanu zdrowia. Informacje m.in. o przyjmowanych lekach, schorzeniach, czy uczuleniach są kluczowe przy udzielaniu pierwszej pomocy. Taki zestaw informacji dla służb ratowniczych może uratować zdrowie lub życie.

Koperta życia jest bezpłatna i można ją odebrać w poniższych instytucjach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie. Poniedziałek, środa i piątek w godzinach 11:00-14:00. Biblioteka Publiczna w Wolinie. Wtorek i czwartek w godzinach 8:00-16:00. Możliwe jest również dostarczenie koperty życia pod wskazany adres. Wówczas należy to zgłosić pod numer telefonu: 91 32 61 159