Burmistrz Grzegorz Jóźwiak ogłosił pierwszy przetarg na dzierżawę działki usytuowanej przy ulicy Parkowej. Obecnie znajduje się tam teren zielony, przy którym usytuowano obelisk upamiętniający przybyłych do Dziwnowa Greków.

Działka zostanie oddana w dzierżawę na okres 20 lat tj. do 31 grudnia 2040 roku. Docelowo przyszły dzierżawca będzie musiał postawić na niej pawilon usługowo – gastronomiczny w terminie do 31 grudnia 2022 roku stąd też przez pierwsze dwa lata dzierżawca zapłaci jedynie 10% czynszu.

Kawiarnia stanowić będzie dwukondygnacyjny obiekt z zapleczem kuchennym i gospodarczym. Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego zastosowania się do zaprojektowanej wizualizacji projektu załączonej do dokumentacji przetargowej. Powierzchnia zabudowy ma mieścić się w przedziale 220 – 250 metrów.

Pełna treść postępowania przetargowego