Gmina Wolin zgarnia podwójną pulę w ogłoszonej przez Marszałka Województwa liście projektów objętych unijnym dofinansowaniem. Dwa bardzo wysoko ocenione projekty, złożone przez urzędników Ewy Grzybowskiej zyskały łącznie 6,59 mln złotych dofinansowania. Chodzi o rozbudowę przedszkola miejskiego oraz rewitalizację parku.

Mamy to! Zdobyliśmy ponad 6,5 mln zł dofinansowania na rozbudowę przedszkola i rewitalizację parku w Wolinie! Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim współpracownikom oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego z Panem Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na czele! Dziękuję profesjonalnemu i skutecznemu zespołowi Najda Consulting. W imieniu Mieszkańców Gminy Wolin bardzo, bardzo dziękuję – nie kryje radości Burmistrz Wolina.

Zakres projektów objętych zdobytym dofinansowaniem to adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne. Wartość projektu wynosi 3,46 mln złotych z czego wkład własny jedyni 647 tys. zł.

Obejmuje on przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę o nową część, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, wyposażenie przebudowanego i rozbudowanego obiektu przedszkola Miejskiego w Wolinie oraz wykonanie małej architektury tj. piaskownice, boisko, plac edukacyjny, góra wspinaczkowa, kosz, most z tunelem.

Drugi projekt to zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne. Tu wartość inwestycji opiewa na kwotę 5,33 mln złotych z czego dotacja to niemalże równe 4 mln złotych. Inwestycja obejmuje opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, zmianę zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz zagospodarowanie polany. Inwestycja to też adaptacja obecnego amfiteatru na cele kulturalne i społeczne, rewaloryzacja zieleni parkowej w zakresie inwestycji, posągu Trygława oraz wykonanie wieży widokowej.