Burmistrz Ewa Grzybowska zaprezentowała radnych w trakcie dzisiejszej sesji, zaprezentowała radnym umowę na zdobyte przez woliński samorząd 1,5 mln złotych dofinansowania na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warto podkreślić, że gmina Wolin jako jedyna w całym województwie wywalczyła dotacje na ten cel.

To kolejny udany etap naszych prac i starań o zmiany w systemie gospodarowania odpadami – podkreślała w trakcie sesji Ewa Grzybowska.

Zdobyte dofinansowanie, to nie jedyna ważna decyzja, o której było mowa podczas dzisiejszych obrad. W Wolinie rozstrzygnięto też kwestie związane z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzoną niedawno przez rząd. W myśl nowych przepisów znika m.in. możliwość decydowania odnośnie segregacji, ponieważ segregacja będzie obowiązkowa dla wszystkich. Nowe regulacje ustawowe powiązane są bezpośrednio z naszym gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Niestety ten system latami był dziurawy i latami dokładano do niego pieniędzy. Nie znajdowano w przeszłości skutecznych rozwiązań, aby system śmieciowy uszczelnić. Nie możemy kontynuować polityki poprzedników i udawać, że problemu nie ma. Stąd moje radykalne decyzje i zmiany w ZGKiM oraz całym modelu zarządzania tym obszarem. Bez zmiany działania trzeba byłoby w przyszłości dokładać jeszcze więcej pieniędzy, czyli ograniczać lub wcale nie prowadzić inwestycji np. takich jak nowe przedszkole, chodniki, instalacje wodno-kanalizacyjne, czy remonty i budowa dróg. Po długich analizach i wyliczeniach z fachowcami zdecydowaliśmy się zarekomendować Radnym podniesienie stawki o 6 zł za odpady segregowane, tak aby system z powodzeniem uszczelnić i dokończyć proces niezbędnych zmian w jego funkcjonowaniu bez konieczności dokładania kolejnych pieniędzy w przyszłościzaznacza Burmistrz Wolina – Jestem świadoma naszej zapowiedzi wyborczej o obniżeniu kosztów w tym zakresie i zapewniam, że wszystkie zmiany, które wprowadzamy służą temu, aby system odpadowy zaczął być samofinansujący. Niedawna zmiana formy prawnej ZGKiM w spółkę ze 100% udziałem gminy pozwoli na świadczenie usług odbioru w PSZOK szerszego katalogu odpadów komunalnych, co znacznie ułatwi naszym Mieszkańcom ich pozbycie się w sposób legalny i bliski z punktu widzenia odległości. W związku ze zmianami w ustawie i niepewnością jak zachowa się rynek, przesuwamy odrobinę w czasie nasze zapowiedzi w zakresie odbioru odpadów przez własną spółkę i na bieżąco analizujemy sytuację. Dlatego przetarg w obecnej formule został ogłoszony na okres 8. miesięcy. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że tylko własna spółka jest gwarantem rozsądnej ceny za odbiór odpadów i do tego prowadzą nasze działania. Wszystkie zmiany mają na celu postawienie od lat niedziałającego efektywnie systemu na nogi. Po to, aby było sprawnie i w przyszłości przede wszystkim taniej.