Gmina Wolin podejmuje kolejne działania mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza. Wiele miast boryka się już dzisiaj z problemem smogu, zanieczyszczeń i braku odpowiedniej ilości zieleni. Mając na uwadze zdrowie nasze i przyszłych pokoleń w tym tygodniu burmistrz Wolina Ewa Grzybowska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska p. Emilia Niemyt, podpisały porozumienie w sprawie współpracy nad projektem „Czyste Powietrze”. 

Celem porozumienia jest wsparcie mieszkańców Gminy Wolin w procedurze uzyskiwania dofinansowania. Polegać ono będzie na udzielaniu informacji zainteresowanym osobom, pomocy w zakresie przygotowania wniosku, jego wysłania w formie elektronicznej oraz rozliczeniu dofinansowania. 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych  lub wyodrębnionych w nich lokali. 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przypomnijmy, to już kolejne działania podjęte przez gminę, nastawione na czystsze powietrze, a tym samym na poprawę jakości życia i zdrowia naszych mieszkańców. Od lipca ubiegłego roku  realizujemy „Program Antysmogowy” w ramach pozyskanej blisko 3 mln kwoty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Gmina pozyskała dofinansowania na następujące działania:

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych:
Koszt całkowity: 2.259.750,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.033.250,00 zł
Wkład własny Gminy Wolin: 226.500,00 zł

W ramach projektu przewidziano możliwość pozyskania dofinansowania przez mieszkańców naszej gminy 25 grantów, każdy o wartości 50.000 zł oraz 25 grantów, każdy o wartości 25.000 zł. Jak dotąd podpisaliśmy 10 umów. W ramach tego działania pozyskane środki są przeznaczane na termomodernizację  wyłącznie budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła. 

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła:
Koszt całkowity: 903.900,00 zł
Kwota dofinansowania: 813.200,00 zł
Wkład własny Gminy Wolin: 90.700,00 zł

Mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 7,5 tys. zł w celu wymiany źródeł ciepła. Nabór zgłoszeń w ramach tych dwóch projektów trwa od 8 lipca 2020 r. do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania środków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programów realizowanych przez Gminę Wolin.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Gminy Wolin www.gminawolin.pl (w zakładce Samorząd – Program Antysmogowy). W sprawie wsparcia w zakresie programu „Czyste Powietrze” prosimy o kontakt (od dnia 01.03.2021 r.)  pod nr tel. 512 348 862, e-mail: boi@gminawolin.pl