1

9 grudnia br. w Sali Anny Jagiellonki w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się przy udziale Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Wicemarszałka Tomasza Sobieraja, uroczyste podpisanie umów w zakresie przygotowania albo aktualizacji programów rewitalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Gminę Wolin reprezentował burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz oraz skarbnik Gminy Roman Kleszczyński.

Spośród 114 gmin województwa zachodniopomorskiego w konkursie o dotację uczestniczyło 61 gmin, wsparcie uzyskało 46 – z 15 lokatą Gminy Wolin na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Koszt całkowity projektu, obejmujący swoim zakresem opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023, poprzedzone szeregiem badań i analiz, wynosi 48.490,00zł. Dotacja udzielona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to 90% wartości projektu.

Prace nad programem rewitalizacji potrwają do końca kwietnia 2017 r. Nad ich przebiegiem będzie czuwał zespół powołany przez Burmistrza Wolina.

UM w Świerznie