Gmina Świerzno pozyskała kolejne dofinansowanie – grant w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” w wysokości 45 525,00 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu do szkół i przedszkoli zakupione zostaną zakupione środki ochrony osobistej, ozonatory, automatyczne dozowniki do dezynfekcji, środki i dezynfekcji związane z walką z COVID-19. Zakup ww. środków oraz przedmiotów przyczyni się do przeciwdziałania pandemii COVID-19 na terenie gminy Świerzno.