Choć ilość zgonów przewyższa liczbę narodzin, to gmina Świerzno jest coraz to bardziej atrakcyjnym miejscem do życia. Skąd taka refleksja? Otóż najbiedniejszy z samorządów Powiatu Kamieńskiego, może się poszczycić faktem, że na jedną wymeldowaną osobę w ub. roku, przypadało statystycznie 2,35 zameldowania. Rozpoczynamy demograficzny cykl materiałów poświęconych danym statystycznym. 

Nowe inwestycje, niskie opłaty lokalne, poprawa wizerunku samorządu, mała uciążliwość mieszkania, pozyskiwane coraz to nowe dofinansowania oraz lokalizacja i bliskość morza na wyciągnięcie ręki. To główne atuty, którymi może pochwalić się najbiedniejszy z samorządów wchodzących w skład Powiatu Kamieńskiego.

Bo choć liczba 51 zgonów odnotowanych w ubiegłym roku przewyższa liczbę 35 narodzin, to w Gminie Świerzno w ub. roku zameldowało się 66 osób (czasowo 31), natomiast wymeldowało 28 osób. Samorząd na 28 stycznia 2021 r. liczył 4.147 mieszkańców (stali 4.091, czasowi 56).