Gmina Międzyzdroje ogłosiła plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które będą prowadzone w 2020 roku. Wśród najważniejszych, prowadzonych przez samorząd odnajdujemy termomodernizację obiektów szkolnych na terenie gminy, wymianę oświetlenia na terenie Międzyzdrojów oraz budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.