Gmina Kamień Pomorski ogłosiła kolejny przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłachowo. Pierwsze podejście do budowy zakończyło się niepowodzeniem, ze względu na fakt przekroczenia przez potencjalnych wykonawców kwoty przeznaczonej na inwestycję. 90-metrowa świetlica ma powstać najpóźniej do końca kwietnia przyszłego roku. 

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania. Koszt budowy świetlicy wyniesie prawie 200 tys. złotych. Gmina pozyskała na ten cel 126 tys. Świetlica ma umożliwić integrację mieszkańców oraz zapewnić miejsce do wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych oraz innych wydarzeń.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.