Gmina Międzyzdroje przedstawiła harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – tereny miejskie i wiejskie
Poniedziałek: Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Wtorek: Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa: Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Czwartek: Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Piątek: Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne segregowane – metale i tworzywa sztuczne

tereny miejskie i wiejskie (metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Poniedziałek: Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Czwartek: Biała Góra, GrodnoI-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:

Wtorek: Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Parkowa, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.

Środa: Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone : tereny wiejskie 2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca ( w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone )

14.01.2020; 28.01.2020

11.02.2020; 25.02.2020

10.03.2020; 24.03.2020

14.04.2020; 28.04.2020

12.05.2020; 26.05.2020

09.06.2020; 23.06.2020

odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 1 x w tygodniu – piątek
3.01.2020; 10.01.2020; 17.01.2020; 24.01.2020; 31.01.2020
7.02.2020; 14.02.2020; 21.02.2020; 28.02.2020
6.03.2020; 13.03.2020; 20.03.2020; 27.03.2020
3.04.2020; 10.04.2020; 17.04.2020; 24.04.2020;
1.05.2020; 08.05.2020; 15.05.2020; 22.05.2020; 29.05.2020
5.06.2020; 12.06.2020; 19.06.2020; 26.05.2020

odpady komunalne z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 2 x w miesiącu – I i III środa miesiąca

1.01.2020; 15.01.2020
5.02.2020; 19.02.2020
4.03.2020; 18.03.2020
1.04.2020; 15.04.2020
6.05.2020; 20.05.2020
3.06.2020; 17.06.2020

SZKŁO
tereny miejskie 2 x w miesiącu – II i IV piątek (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

10.01.2020; 24.01.2020
14.02.2020; 28.02.2020
13.03.2020; 27.03.2020
10.04.2020; 24.04.2020
8.05.2020; 22.05.2020
12.06.2020; 26.06.2020

SZKŁO
tereny wiejskie 1 x w miesiącu – II środa (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

8.01.2020
12.02.2020
11.03.2020
8.04.2020
13.05.2020
10.06.2020

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym meble, AGD, RTV) Wystawiony do odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.). Część Zachodnia miasta

18.03.2020 r.
24.06.2020 r.

Część Wschodnia miasta

19.03.2020 r.
25.06.2020 r.

Gmina
20.03.2020 r.
26.06.2020 r.

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Parkowa, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Zdrojowa. Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa, Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2020, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne: 1.01.2020 r.

Nowy Rok
2.01.2020 r.
6.01.2020 r.

Trzech Króli
7.01.2020 r.
13.04.2020 r.

Poniedziałek Wielkanocny
14.04.2020 r.
1.05.2020 r.

Święto Pracy
2.05.2020 r.
11.06.2020 r.

Boże Ciało
12.06.2020 r.