10 stycznia 2020 r. zaktualizowano harmonogramy odbioru odpadów z Kamienia Pomorskiego i terenów wiejskich w pierwszym kwartale 2020 r. Odpady zmieszane z terenu Kamienia Pomorskiego odbierane będą raz w tygodniu, a z terenów wiejskich raz na dwa tygodnie. Dla poszczególnych ulic i miejscowości wiejskich dni tygodnia, w których odbierane są odpady nie ulegają zmianie.

Odpady selektywnie zbierane będą odbierane w dotychczasowych terminach. Informujemy, że odpady selektywnie zbierane oraz odpady biodegradowalne (wcześniej nazywane „zielonymi”), odbierane są wg harmonogramów z pojemników lub w workach odpowiedniego koloru bezpośrednio z nieruchomości. Nie ma potrzeby zgłaszania telefonicznego o wystawieniu odpadów biodegradowalnych.

Wszystkie rodzaje odpadów powinny być wystawione przed posesją lub w altanie śmietnikowej do godz. 7.00 w dniu odbioru.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim