Gmina Kamień Pomorski z szansą na wizerunkową zmianę centrum miasta! Jak poinformował w trakcie dzisiejszej sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło, kamieński samorząd wraz z Powiatem Kamieńskim znalazł się na liście podstawowej o dofinansowanie przebudowy inwestycji w centrum miasta.

Otrzymaliśmy pismo od Pana Wojewody, iż Gmina Kamień Pomorski i Powiat Kamieński zostały po ocenie formalnej wpisane na listę podstawową wniosków o dofinansowanie na przebudowę ulic Gryfitów, Piastowej, Strzeleckiej, Plac Katedralny i Żeromskiego. Mówię o tym dlatego, że to pismo które otrzymaliśmy po zatwierdzeniu decyzji przez Premiera zagwarantuje nam przebudowę ulic centrum całego miasta – poinformował Burmistrz Stanisław Kuryłło.