Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej pożegnano Panią Barbarę Deszyńską dotychczas pełniącą funkcję Skarbnika Gminy Golczewo. Jej miejsce zajęła powołana na to stanowisko Anna Juncewicz-Adamczyk.

Anna Juncewicz-Adamczyk w 2000 r. ukończyła Liceum Ekonomiczne w Wolinie, a następnie rozpoczęła studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie na kierunku Administracja, które kontynuowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskując w 2005 r. tytuł magistra.

Jest osobą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, gdyż od lutego 2006 r. związana jest z Regionalną Izbą Obrachunkową w Szczecinie, początkowo zatrudniono na stanowisku Referenta, a następnie Specjalisty w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń, a od października 2007 r. jako Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej.