Rada Miejska w Dziwnowie na wniosek Burmistrz rozpatrzy w nadchodzącym tygodniu dwie uchwały mające na celu wsparcie dla przedsiębiorców w dobie pandemii. Jedna dotyczy zwolnień od podatku, druga naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami.

Pierwsza z uchwał, którą będą musieli zająć się radni mówi o zwolnieniu z opłat podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z pandemią COVID – 19. Zwolnienie ma dotyczyć stycznia, lutego i marca 2021 roku.

Druga uchwała dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanych i świadczących usługi hotelarskie. Projekt uchwały ma na celu, wsparcie przedsiębiorców poprzez umożliwienie rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie faktycznego zużycia wody. Okres stosowania proponowanej metody ograniczono do czasu obowiązywania stanu epidemii.