Urząd Miejski w Dziwnowie informuje mieszkańców Gminy Dziwnów, że do dnia 31 maja 2020 roku, przyjmowane będą podania od mieszkańców na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Podania należy przesłać poczta tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, bądź przesłać na adres e-mail: um@dziwnow.pl lub sekretariat@dziwnow.pl

W podaniu na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, należy podać dane kontaktowe, adres nieruchomości (w tym nr ewidencyjny działki) oraz ilość ww. wyrobów w metrach kwadratowych. Realizacja zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu nastąpi w czerwcu 2020 roku.

Podania złożone po 31 maja 2020 roku, będą realizowane w roku 2021. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w Referacie Ochrony Środowiska i gospodarki komunalnej pod numeremi telefonów: 91 3275177 lub 501 958 830.

Magdalena Antkowiak
Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej