Gmina Dziwnów laureatką konkursu w związanej z Powszechnym Spisem Rolnym akcji pt. „Nasza gmina mistrzem samospisu” (zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Szczecinie), Gmina Dziwnów zajęła trzecie miejsce. Przypomnijmy, że głównym celem tej akcji, była promocja metody samospisu internetowego, jako bezpiecznej i szybkiej formy wypełniania obowiązku spisowego, co szczególnie obecnie, w czasie epidemii, nabrało wyjątkowego znaczenia.

Oznacza to, że funkcjonujący na terenie Gminy Dziwnów rolnicy, w swojej zdecydowanej większości wybrali tą właśnie formę dokonania spisu, a dodatkowo, zrealizowali ją w możliwie krótkim czasie. To zaś zaowocowało znalezieniem się gminy w gronie laureatów konkursu. Dzięki temu, trafi do Dziwnowa sprzęt sportowy, który decyzją burmistrza, zostanie przekazany szkole podstawowej. Wszystkim rolnikom dokonującym samospisu, serdecznie dziękujemy.

Krzysztof Zawiliński