Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego przypomina wszystkim wędkarzom, że od 1 stycznia do 30 kwietnia na części naszych wód obowiązywać będzie zakaz wykonywania rybołówstwa.

– Zakaz połowu w poszczególnych obszarach jest związany z obowiązującym w tym samym czasie okresem ochronnym dla szczupaka, a w przypadku zatoki przy Mieleńskiej Łące (do 5 czerwca) także tarła ryb karpiowatych. Współrzędne obszarów objętych zakazem wykonywania rybołówstwa znajdują się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego – czytamy w komunikacie.

Z kolei do końca lutego obowiązuje zakaz spinningu na wodach portowych.