Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Nie musimy jednak głosować w lokalu wyborczym. Według obowiązujących przepisów, w wyborach prezydenckich 2020 można zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy jednak wcześniej zgłosić, by otrzymać pakiet wyborczy.

Głosować korespondencyjnie może każdy, kto ma obywatelstwo polskie, skończył 18 lat i posiada prawa wyborcze. Aby nie marnować czasu, zamiar głosowania korespondencyjnego najlepiej zgłosić przez internet. Do tego potrzebny będzie profil zaufany lub e-dowód. Tylko tak możemy potwierdzić w systemie swoją tożsamość.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej 12 dni prze wyborami, czyli do 16 czerwca. W przypadku osób, które w dniu wyborów będzie obowiązywać kwarantanna lub izolacja, można to zrobić na 5 dni przed wyborami, czyli do 23 czerwca. Jeśli jednak ktoś po tym czasie zostanie wysłany na kwarantannę lub poddany obowiązkowej izolacji, może zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego jeszcze do 26 czerwca (piątek). To ostatni dzień, w którym osoby na kwarantannie mogą dokonać zgłoszenia.

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet? 

Na portalu www.gov.pl wybieramy e-usługę „Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce”. Następnie klikamy przycisk „Zgłoś zamiar głosowania”. Kolejno należy zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem. Gdy to zrobimy, sprawdzamy swoje dane, które są już wypełnione automatycznie i dodajemy telefon i/lub adres e-mail, by w razie czego urzędnik mógł się z nami skontaktować. Osoby niepełnosprawne mogą dodatkowo poprosić o nakładkę Braille’a, która zostanie dostarczona wraz z pakietem wyborczym.

Dalej należy wybrać, w jaki sposób chcemy odebrać pakiet wyborczy. Możemy go odebrać osobiście w urzędzie gminy, albo poprosić o przesyłkę pocztą na wskazany adres, który znajduje się na terenie gminy, gdzie widniejemy w spisie wyborców.

Urząd, do którego wysyłamy zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ma być właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Ale są 2 wyjątki:

  • jeśli nie głosujecie tam, gdzie jesteście zameldowani, bo wcześniej złożyliście wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w np. innej miejscowości (wtedy wysyłacie wniosek do urzędu w tej miejscowości, czyli tam, gdzie jesteście wpisani do rejestru wyborców),
  • jeśli zdążyliście już złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, także w miejscu, gdzie nie jesteście zameldowani (wniosek wysyłacie do urzędu, w którym dopisaliście się do spisu wyborców).

Uwaga! Jeśli ktoś ma wątpliwości, gdzie wysłać swój wniosek, może się skontaktować z urzędem gminy, w której mieszka. Na koniec, po sprawdzeniu wszystkich danych, zgłoszenie podpisujemy elektronicznie i wysyłamy. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przyjdzie na naszą skrzynkę na koncie Mój GOV.