Już od kilku lat członkowie kamieńskiego UTW jako ludzie bardzo aktywni i świadomi swoich rosnących z wiekiem ograniczeń, korzystają licznie z możliwości uczęszczania na zajęcia z gimnastyki, które są prowadzone  w Studiu Ruchu Trojan. Zainteresowanie różnymi formami tych zajęć (na obecny czas – gimnastyka ogólna, na kręgosłup i przy muzyce) z każdym rokiem ciągle rośnie i trzeba zwiększać ich ilość w tygodniu aby w komforcie pomieścić wszystkich chętnych słuchaczy.

Pozytywne „uzależnienie” od tej formy wysiłku fizycznego spowodowało, że część członków UTW uczęszczających na zajęcia, mimo dwutygodniowej przerwy na ferie, postanowiło nie przerywać ćwiczeń i dalej hartować swoje ciało w Studiu.

UTW Kamień Pomorski