Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie zrywa kolejny kontrakt z firmą Energopol Szczecin. Jeszcze w grudniu ogłoszony zostanie przetarg na wybór nowego wykonawcy, który dokończy przebudowę autostrady A6 na odcinku Dąbie-Rzęśnica informuje Twoje Radio.

Przyczyny odstąpienia od umowy leżą po stronie wykonawcy, który nie wywiązywał się z zawartego kontraktu – czytamy w oświadczeniu GDDKiA. Inwestor ocenia, że dotąd zrealizowane jest około 80 procent inwestycji. Mimo to od lipca wstrzymano prace na jezdni w kierunku Szczecina, które ograniczają się tylko do budowy warstwy ścieralnej i dokończeniu przejścia dla zwierząt. Kontrakt o wartości ponad 35 milionów złotych podpisano w listopadzie 2017 roku z terminem zakończenia w kwietniu 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja się jednak opóźni. W październiku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umów z Energopolem na dwóch innych inwestycjach: budowie obwodnicy Wałcza i przebudowie węzła Kijewo.