unnamed (5)

Słuchacze UTW w Golczewie wzięli udział w VI Zachodniopomorskim Forum Liderów UTW na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

unnamed (6)

Główna ideą  VI Forum odbywającego się w dniach 2-3 grudnia 2016r.  pt. „ Starość  bez przemocy” było przeciwdziałanie występowania  zjawiska  przemocy wśród osób starszych, popularyzacja profilaktyki przemocy wśród seniorów województwa zachodniopomorskiego, a także wspieranie rozwoju sieci UTW  poprzez wzmacnianie kompetencji Liderów oraz wymianę doświadczeń i integrację środowiska. W prelekcjach wystąpili  pracownicy naukowi i studenci Wydziału Humanistycznego US, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, MOPR w Szczecinie,  z Działu Interwencji Kryzysowej MOPR w Szczecinie, z Komendy Miejskiej Policji w  Szczecinie, pracownicy socjalni. Udzielono porad prawnych w aspekcie przemocy wobec osób starszych. Odbyła się także dyskusja na temat wymiany dobrych praktyk, aktualnych problemów i podejmowanych działań  przeciwdziałania przemocy.  

unnamed (7)

Forum  to nie tylko wykłady i szkolenia, to czas  sympatycznego  spotkania   podczas wieczoru  integracyjnego przy muzyce. Uczestnicy Forum: Janina Kołodzińska, Marianna Michalak, Zenobia Ciechanowicz.

UTW Golczewo