W obecnej sytuacji panującej na rynku budowlanym, Wójt Gminy Świerzno może nie kryć zadowolenia. Wszystko przez fakt, że cztery podmioty zgłosiły swoje oferty w postępowaniu przetargowym drogi gminnej w kierunku boiska sportowego w Świerznie. 

Do przetargu przystąpiły cztery podmioty. Najtańsza okazała się oferta firmy Tauber Polska Sp. z.o.o ze Szczecina. Przedsiębiorstwo zaproponowało 1,39 mln złotych. Gmina zamierzała przeznaczyć na inwestycję 1,47 mln złotych. 1 14 mln  złotych dofinansowania, czyli 80% sumy potrzebnej do wykonania przebudowy to najwyższa kwota dofinansowania, którą otrzymała Jednostka Samorządu Terytorialnego w naszym powiecie.

Inwestycja obejmuje usunięcie dotychczasowej jezdni, wykonanie podbudowy, wykonanie przebudowy zjazdów z kostki betonowej, ciągów pieszych, wyniesionych przejść dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających, poboczy gruntowych oraz ustawienie oznakowania.