Trzy lata po zakończeniu prac nad pierwszą częścią parku, gmina Dziwnów rozpocznie kolejny etap modernizacji zieleni przy ulicy Sienkiewicza. Najkorzystniejszą wybrano właśnie ofertę firmy, która przeprowadzi wszelkie działania. Będzie to Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych „Ekol” z Dziwnówka.

Pierwszą połowę parku poddano rewitalizacji w 2017 roku. Powstały nowe alejki, ścieżki dla gokartów, drogi dojazdowe czy murki oporowe. Zupełnie innego wymiaru nabrał skwer na którym eksponowane są podarunki od miast partnerskich Dziwnowa.

We wrześniu tego roku Burmistrz Dziwnowa ogłosił przetarg na wykonanie modernizacji drugiej części parku przy ulic Sienkiewicza. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu placu koncertowego, ścieżek pieszych i trasy gokartowej. Wszystko ma zostać wykonane do maja 2021 roku.

Spośród ośmiu złożonych ofert, dwie zostały odrzucone na etapie analizy dokumentacji, firma z Golczewa nie udowodniła, że jej oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Tym sposobem najtańsza okazała się oferta firmy EKOL z Dziwnówka opiewająca na kwotę 1.279.300 złotych.