Stanowcze „Nie” ze strony Burmistrz Dziwnowa na pomysł Józefa Malca dotyczący przerzucenia części kosztów za finansowanie kamieńskiego szpitala przez gminy wchodzące w skład Powiatu Kamieńskiego. – Obciążenie budżetu kosztami funkcjonowania szpitala powiatowego, w jakiejkolwiek formie, jest wyciągnięciem ręki po pieniądze gminne, których mogłoby zabraknąć.

Burmistrz Grzegorz Jóźwiak w odpowiedzi na nasze pytanie dotyczącego tego, czy to gminy powinny dołożyć się do szpitala jednoznacznie stwierdza, że do zadań gminy, które w ramach swoich możliwości są wykonywanie w Dziwnowie w przedmiocie ochrony zdrowia należą zagwarantowanie obiektu pod przychodnię zdrowia dla mieszkańców, przyjęcie programu szczepień przeciwko HPV, realizacja programu szczepień przeciw grypie oraz współpraca w zakresie badań profilaktycznych dla kobiet – mammografia. 

Ponad te podstawowe zadania, w gminie Dziwnów zagwarantowano opiekę specjalistyczną, dostępną powszechnie dla mieszkańców – tj. zatrudniono trzech specjalistów: kardiologa, neurologa i laryngologa którzy świadczą usługi dwa razy w miesiącu. Ponadto zadbano o wykupienie usługi opieki pielęgniarskiej na niedziele i święta. Gmina udostępnia nieodpłatnie i pokrywa koszty wyżywienia zespołu ratowniczego, dzięki czemu w sezonie letnim w Dziwnowie znajduje się punkt pogotowia ratunkowego.

– Oczywiście są to zadania realizowane wyłącznie ze środków gminy. Ponad powyższe usługi zdrowotne gmina wydaje środki w celu podwyższenia jakości bezpieczeństwa, na współpracę z służbami policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej czy wopr-u. Odrębnym bardzo kosztownym tematem jest zabezpieczenie 2000 metrów plaż strzeżonych, gdzie płacimy za dzierżawę oraz utrzymanie ratownictwazaznacza Grzegorz Jóźwiak – Powyższe zadania przynajmniej w części, podwyższają standardy życia w naszej gminie. Obciążenie budżetu kosztami funkcjonowania szpitala powiatowego, w jakiejkolwiek formie, jest wyciągnięciem ręki po pieniądze gminne, których mogłoby zabraknąć chociażby na powyżej wymienione, a jakże niezbędne zadania.