Z każdym dniem Gminie Świerzno coraz bliżej do stania się kolejnym beneficjentem energii wiatrowej. Większość turbin posiada już ustawione maszty, brakuje na nich jedynie śmigieł. Łącznie na terenie gminy powstają 33 wiatraki. W ramach inwestycji, oprócz powstania samych wiatraków i wpływów finansowych do budżetu, inwestor zobowiązał się do wykonania dróg polnych oraz asfaltowych.

Turbiny pojawiły się w gminie na początku sierpnia ub. roku. Po zakończeniu prac związanych z ich budową, firma PGE wykona drogę do Starzy, drogę asfaltową od skrzyżowania w Stuchowie aż do wjazdu do Wioski.

To będzie ogromny zastrzyk finansowy i inwestycyjny dla maleńkiej gminy Świerzno. Kiedy wszystko zostanie zrealizowane na terenach należących do samorządu, gmina otrzyma blisko 2,5 mln złotych corocznego wpływu z tytułu podatku.