Sylwester w Dziwnowie (23)

Od środy, 21 grudnia 2016 do 4 stycznia 2017 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie obowiązywać ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody zachodniopomorskiego fajerwerków i petard będzie można używać tylko podczas pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością. Zakaz nie będzie obowiązywał 31 grudnia 2016 i 1 stycznia 2017.

Rozporządzenie wydawane jest co roku, w celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców województwa. Wprowadzenie czasowego zakazu używania wyrobów pirotechnicznych było konsultowane z policją, strażą miejską i samorządowcami. Za naruszenie zakazu policjant lub strażnik miejski mogą nałożyć karę grzywny.