Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie jest gotowe na opady śniegu. Do parku maszyn przedsiębiorstwa dołączyła piaskarko-solarka. Pojazd posiada 7m3 przestrzeni na materiał (np. piach), a pojemność zbiorników na płynny roztwór soli wynosi 2m3.

Posypywarka ma możliwość pracy dwufunkcyjnej, czyli standardowego rozsiewania piasku lub mieszanki piasku z solą oraz możliwość dozowania płynnego roztworu soli. Ma to doskonałe zastosowanie w miejscach newralgicznych, jakimi są np. skrzyżowania dróg. Polanie roztworem soli powoduje szybkie topnienie warstwy lodu/szronu na powierzchni jezdni, a posypanie piaskiem z domieszką soli sprawia, że utrzymana jest trakcja dla pojazdów, nawet w przypadku dalszych opadów

Piaskosolarka kupper Weisser z napędem rotopower została zakupiona za kwotę 50 000 zł. Dodatkowo pojazd został doposażony w pług firmy Acometis, który ma szerokość 320 cm i wysokość 100 cm. Takie wymiary urządzenia pozwolają na sprawne i szybkie odśnieżenie dróg. Pług pozwala na zbieranie i odkładanie śniegu z całej szerokości pasa jezdni. Pług odsnieżny został dokupiony za kwotę 15 000 zł.