Pozyskiwanie dofinansowań na najważniejsze inwestycje stanowiło główną zapowiedź Ewy Grzybowskiej i Jej zespołu. Patrząc po efektach można śmiało stwierdzić, że zadanie wykonywane jest z olbrzymią nawiązką. Administracji obecnej Burmistrz Wolina udało się pozyskać już w sumie ponad 12 milionów złotych dotacji spoza budżetu gminy.

Kolejne 2 projekty, które otrzymały dofinansowania dotyczą obszaru ekologicznego i pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Gmina otrzymała granty w następujących projektach:

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych:
Koszt całkowity: 2.259.750,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.033.250,00 zł
Wkład własny Gminy Wolin: 226.500,00 zł

W ramach projektu mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 25 lub 50 tys. zł w celu termomodernizacji budynku jednorodzinnego. Inwestycja poprawi jakość powietrza w gminie Wolin i potrwa do 2022 roku. Nabór wniosków odbędzie się w 1 kwartale tego roku, a o jego szczegółach informować będzie Urząd Gminy.

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła:
Koszt całkowity: 903.900,00 zł
Kwota dofinansowania: 813.200,00 zł
Wkład własny Gminy Wolin: 90.700,00 zł

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 7,5 tys. zł w celu wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne. Program ma celu poprawę jakości powietrza, a jego realizacja potrwa do czerwca 2022 roku. Nabór wniosków również odbędzie się w 1 kwartale tego roku.

M.in. w sprawie powyższych dofinansowań obradowała dziś Rada Miejska w Wolinie. Radni wyrazili zgodę na skorzystanie z finansowego instrumentu wsparcia, celem zabezpieczenia realizacji projektów, na które pozyskano blisko 3 miliony złotych dofinansowania.

Łączna kwota zdobytych dofinansowań przez zespół Burmistrz Ewy Grzybowskiej przekroczyła 12 milionów złotych i obejmuje 7 dużych inwestycji:
Rozbudowa przedszkola
Dofinansowanie: 2 597 934 zł

Rewitalizacja parku
Dofinansowanie: 3 999 833 zł

Utworzenie oddziału żłobkowego
Dofinansowanie: 1 112 851,26 zł

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła
Dofinansowanie: 813 200 zł

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Dofinansowanie: 2 033 250 zł

Utworzenie PSZOK
Dofinansowanie: 1 337 732 zł

Remont mostu obrotowego
Dofinansowanie: 212 092 zł

Łączna kwota dotacji: 12 106 892, 26 zł