Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie, Burmistrz wraz z radnymi zajmą się kwestią przedsiębiorców, którzy znaleźli się niekiedy w dramatycznej sytuacji, poprzez działania minimalizujące rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Burmistrz Dziwnowa przedłożył radnym kilka projektów uchwał. Trzy z nich wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom, którzy w obecnej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa borykają się z brakiem jakiegokolwiek źródła dochodu. Chodzi o kwestie podatku od nieruchomości oraz zmianę metody naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Podejmowane przez władze działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19 obejmujące m.in. zamykanie placówek, restauracji, punktów gastronomicznych, czy też odwołanie wydarzeń i imprez masowych. To z kolei doprowadziło do wstrzymania świadczenia usług, a w efekcie do trudności finansowych firm. Środki zapobiegawcze podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpływają na zachowania konsumentów, w szczególności w branżach takich jak hotelarstwo, turystyka, transport, usługi rozrywkowe i kulturalne. Z dnia na dzień liczba zleceń uległa drastycznemu zmniejszeniu, a te, które zostały podjęte, są często przerywane w trakcie ich wykonywania. Dla wielu branż działania służące zwalczaniu epidemii oznaczają de facto całkowite lub częściowe zawieszenie działalności. Wobec powyższego zaistniała potrzeba wprowadzenia rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji – przekonuje w uzasadnieniu uchwały Burmistrz Dziwnowa.

Burmistrz proponuje, aby Rada wyraziła zgodę na przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu do końca września 2020 roku. Drugi z projektów dotyczy metody naliczania opłat za odpady komunalne. Chodzi o nieruchomości na których świadczone są usługi hotelarskie. Do tej pory opłaty były naliczane w oparciu o odczyt wodomierza głównego wykonany w danym miesiącu roku poprzedniego. Radni zdecydują czy w związku z trwającą pandemią, przedsiębiorcy będą mogli mieć naliczane opłaty za śmieci w oparciu o zużytą wodę w poprzednim miesiącu. Pozwoliłoby to na urealnienie sytuacji, w której turyści masowo odwołują rezerwacje. Opłaty w 2021 roku, byłyby za to naliczane w oparciu o odczyty z tego samego miesiąca 2019 roku.