Rada Miejska w Dziwnowie podjęła decyzję w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy. Radni zdecydowali także o sposobie naliczania opłaty tj. od ilości metrów zużytej wody, co nie jest w Dziwnowie niczym nowym.