Rada Miejska w Dziwnowie, na wniosek Burmistrza Grzegorza Jóźwiaka podjęła decyzję w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup mieszkańców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa. Radni zdecydowali także, o przedłużeniu terminu płatności rat podatku płatnych w drugim kwartale 2020 roku.